In 1958 is het bedrijf Stienstra & Van der Wal opgericht door J. van der Wal en J. Stienstra. Een tweemanszaak, die zich voornamelijk bezig hield met loonwerk zoals maaien, kuilen mest rijden e.d. De beiden mannen zaten niet stil en als er nieuw materieel op de markt kwam, waren zij een van de eersten die het aanschaften.

In 1970 werd een hydraulische rupskraan gekocht, de eerste in Friesland, en begonnen voorzichtig grondwerkzaamheden uit te voeren in de weg- en waterbouw.
De werkzaamheden werden uitgebreid met rioleringen en walbeschoeiingen. In de eerste jaren werd er veel werkzaamheden voor gemeente Wymbritseradeel uitgevoerd. De eerste grootte opdracht buiten de gemeente was een jachthaven in Terhorne. Daarna een jachthaven in Warns. De werkzaamheden in de weg- en waterbouw werden steeds belangrijker den het loonwerk.

In 1992 zijn de junioren E. Stienstra en D. van der Wal mede-eigenaren geworden en werd het loonwerk voorgoed aan de kant gezet om zich volledig te concentreren op de weg- en waterbouw.
Omdat het bedrijf op de oude locatie uit zijn voegen groeide werd in 1996 een nieuw pand geopend aan de rogmolewei te IJlst.

Het bedrijf is nu gespecialiseerd in alle typen beschoeiingen, van een eenvoudig paal/schot tot stalen damwand constructies.