Welkom bij Stienstra & Van der Wal bv

Stienstra en Van der Wal is een aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in Waterbouw werken. Het bedrijf heeft vooral in de drie noordelijke provincies bekendheid opgebouwd met degelijk en vakkundig uitgevoerde werken, onder andere in opdracht van provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast weten ook vele aannemers de kwaliteiten van Stienstra & Van der Wal op juiste waarde in te schatten.

De garanties voor kwaliteit

Uiteraard voldoet Stienstra & Van der Wal ruimschoots aan alle eisen die hedendaags aan een modern bedrijf gesteld worden. Wij bezitten namelijk over de voglende certificaten:

  • NEN-EN-ISO 9001: 2008
  • VCA** 2008/5.1
  • SKH-FSC